­

Lokacioni

Lokacioni

Lokacioni

Vino - Skop paraqet festival të verës me një traditë 11 vjeçare. Për çdo vjet vjeshta në Shkup shënohetnga ky festival i njohur dhe që është një pjesë e pashmangëshme të ofertës zbavitëse maqedonase.Vino-Skop gjatë viteve ka bashkëpunuar me afër 20 verari maqedonase si dhe disa tjera nga rajonidhe që ofron të gjithë shijet nga tregu në një vend.

Lokacioni i të gjithë promocioneve është sheshi Maqedonia dhe vizitohet nga njëzetmijë vizitor për çdo vit.

Назад кон: Rreth festivalit